CardXL.nl gebruikt cookies om haar diensten beter aan te kunnen bieden. Bekijk ons cookiebeleid
Akkoord en doorgaan
 • Tevredenheidsgarantie
 • Gratis verzending vanaf €50
 • Zeer snelle orderverwerking
 • 3 Gratis voorbeeldkaarten
 1. Log in
 2. info@cardxl.nl
 3. 075 647 6648
 4. Favorieten (0)
 5. Winkelmand (0)


Algemene Voorwaarden

Belarto Nederland B.V. hierna te noemen cardXL.nl

Naam ondernemer: Belarto Nederland B.V.
Handelsnaam: cardXL.nl
Adres: Westzijde 178E, 1506 EK Zaandam
Telefoon: 075 647 66 48 maandag - vrijdag 8:30 - 17:00
IBAN: NL55ABNA0462735354
E-mail: info@cardxl.nl
KvK-nummer:

60045779

BTW-nummer: NL853744786B01

1. Voorwaarden
cardXL.nl heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van onze site te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

2. Overeenkomst
De overeenkomst tussen u en cardXL.nl komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij cardXL.nl. cardXL.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling als de bestelling. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3. Verantwoordelijkheid eigen ontwerp
De gebruiker verklaart met het accepteren van de Algemene Voorwaarden dat indien hij/zij zelf (onderdelen van) afbeeldingen, foto's, logo's of teksten toevoegt aan de producten/ontwerpen die cardXL.nl aanbiedt op haar website, anders dan de content die cardXL.nl zelf aanbiedt op haar website, hiermee geen inbreuk gemaakt wordt op rechten van derden. Dit is ten allen tijde en in ieder voorkomend geval de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Door het gebruik van onze diensten en het accepteren van de Algemene Voorwaarden vrijwaart de gebruiker cardXL.nl ten allen tijde en in ieder voorkomend geval expliciet voor iedere aanspraak van derden op inbreuk van rechten en/of onjuist gebruik van beeld- en tekstmateriaal.

4. Transport
cardXL.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt cardXL.nl uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoersorganisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan cardXL.nl hierop geen invloed meer uitoefenen.

5. Risico bij Transport
Beschadiging of verlies tijdens het transport van uw bestelling is voor rekening van de transporteur, waarop cardXL.nl deze zal aanspreken.

6. Leveringstermijn
We zorgen ervoor dat u de kaarten snel in huis heeft. Bestelt u op werkdagen voor 12 uur 's middags, dan worden de kaarten dezelfde dag nog verstuurd. Voor zendingen naar het buitenland moet u rekenen op extra verzendtijd en hogere bezorg kosten. In het kader van de regels van de koop op afstand zal cardXL.nl bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen, moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er is om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper indien herroeping van de overeenkomst plaatsvindt.

7. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8. Garantie
Mocht er na ontvangst van de kaart een fout in zijn geslopen die tevens op het opgeslagen, digitale bestand zichtbaar is, dan drukken wij in dat geval zo snel mogelijk de kaarten opnieuw met 30% korting. Contractuele garanties doen niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de koper. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

9. Beëindiging van de overeenkomst
Het annuleren van de bestelling is door u te allen tijde mogelijk, tenzij de kaarten al gedrukt zijn. Indien annuleren nog wel mogelijk is, dan heeft u het recht om de ontvangen enveloppen en / of kaarten binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting uwerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terugzending. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. Het eventueel al door u betaalde bedrag moet binnen uiterlijk 30 dagen zijn terugbetaald door cardXL.nl, inclusief de door u eventuele betaalde kosten van toezending.

10. Betaling
Betalen via iDEAL
U kunt door middel van iDEAL uw bestelling aan ons betalen. Wanneer u iDEAL selecteert, komt u in uw internetbankierprogramma terecht. Alle relevante gegevens van de aankoop zijn reeds ingevoerd. Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed. Op dat moment ontvangen wij de betaling, en kunnen wij uw order uitleveren.

Betalen met creditcard: MasterCard of Visa
Betaalt u middels een creditcard, dan komt u in een apart versleutelde en beveiligde online omgeving, waar u na het invoeren van uw details de betaling kunt voldoen. Voor meer informatie over betalen met een MasterCard creditcard, klik hier. Voor meer informatie over betalen met een Visa creditcard, klik hier.

11.1 Klachten
cardXL.nl raadt U aan om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u cardXL.nl daarvan zo spoedig na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven via: info@cardxl.nl. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

11.2 Geschillenregeling
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@cardxl.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een en ander naar wens op te lossen en te allen tijde uiterlijk binnen 30 dagen officieel op uw klacht reageren. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Belarto Nederland B.V., laatstelijk bijgewerkt in oktober 2016

Download hier de Algemene Voorwaarden van Belarto Nederland B.V. 
Download hier het Modelformulier Herroeping

 1. Privacy policy
 2. Cookie policy
 3. Algemene voorwaarden
 4. Sitemap
 5. CardXL.be
 6. CardXL.de
 7. CardXL.fr